Basket ska vara kul i Blackeberg Basket! Extra viktigt är att vår verksamhet präglas av gemenskap, inkludering och trygghet samt att vi har nolltolerans gentemot alla former av trakasserier, diskriminering och mobbning – på och utanför planen.

I flikarna nedan hittar du mer information om trygghet för ledare och aktiva. Du hittar också information om våra trygghetsambassadörer.

Föreningspolicy, KFUM Blackeberg Basket v2021-10-05

Denna policy tydliggör hur vi som ledare, spelare, funktionärer och föräldrar agerar inom ramen för Blackeberg Baskets verksamhet. Detta som tillägg till ”Blackemallen” (som beskriver verksamheten bedrivs) samt föreningens stadgar.

Syftet är att konkretisera hur vi tillsammans skapar en verksamhet och miljö där alla känner sig inkluderade och trygga. Dessutom hur vi ska agera för att vara goda representanter för Blacken – både på och utanför basketplanen!

Detta innebär att vi inom Blackeberg Baskets verksamhet…

 1. Har roligt tillsammans, är bra kompisar och ställer upp för varandra
 2. Arbetar för att alla i klubben ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar
 3. Respekterar lagkamrater, ledare, motståndare, domare och funktionärer
 4. Aktivt motverkar mobbing, rasism och andra former av trakasserier och
  kränkande särbehandling (baserat på kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och / eller funktionsnedsättning). Vägledande är upplevelsen hos den utsatte – inte enbart avsikten hos de personer som trakasserar!
 5. Uppvisar gott uppförande och omdöme i samband med träning, match, läger, turneringar och andra sammanhang där vi representerar klubben
 6. Inte nyttjar narkotika- och dopingklassade substanser (utan giltigt läkarintyg)
 7. Hanterar eventuellt alkohol- eller tobaksbruk med omdöme inför andra
 8. Som ledare uppvisar utdrag från belastningsregistret i samband med säsongsuppstart (för utvalda förtroendepersoner på föreningens kansli – på motsvarande sätt som för personer som arbetar inom skola och barnomsorg)
 9. Som ledare har vi gärna på oss en Blackeberg Basket-tröja i samband med match och träning. Detta för att föräldrar, spelare och andra ledare enkelt ska se vem som leder gruppen men också för att klubbens ledare ska känna samhörighet.

Om någon ledare, spelare, funktionär eller förälder skulle strida mot innehållet i denna policy ska detta i första hand tas upp med klubbens sportchef som sedan tar frågan vidare på lämpligt sätt. I första hand så klart med målet att lösa situationen på bästa sätt för alla inblandade. Beroende på allvarlighetsgrad kan grova dock övertramp i vissa fall komma att innebära avstängning från klubbens verksamhet. Vid behov ska även medlemmar i klubbens styrelse samt Trygghetsambassadörer involveras.

Trygghet och stöd för ledare
Basket ska vara kul i Blackeberg Basket! Extra viktigt är att vår verksamhet präglas av gemenskap, inkludering och trygghet samt att vi har nolltolerans gentemot alla former av trakasserier, diskriminering och mobbning  - på och utanför planen.

För att tydliggöra vad vi står för och vårt gemensamma förhållningssätt finns Blackemallen som bl a beskriver vår målsättning och värdegrund samt vår föreningspolicy.

Mitt ansvar som Ledare

Leda gruppen i enlighet med Blackemallen samt vår föreningspolicy. Särskilt viktigt är det
att agera om någon far illa! Det kan handla om att fånga upp om någon är utanför eller ingripa om någon utsätts för mobbning. Det viktigaste är att stödja och våga agera!

Även ledare kan behöva hjälp och vägledning i situationer som känns svåra. Därför har vi tagit fram följande riktlinjer som stöd.

Riktlinjer

•Utgå ifrån föreningspolicyn som ”kompass” för vad som är okej och inte

•Var särskilt uppmärksam på om barn känner sig otrygga. Tänk på att det kan
vara svårt för barn att själva be om hjälp eller att säga ifrån. Agera vid behov!

•Om något har hänt eller om du behöver stöd – kontakta en lagförälder, någon av klubbens mer erfarna ledare, våra trygghetsambassadörer, eller ring BRIS stödlinje för idrottsledare!

•Finns en oro för barnets situation utanför basketen kan även extern hjälp
kopplas in – t ex BRIS, Friends, Polisen, Ungdomsmottagningen eller Rädda Barnen.

Vi är alla ansvariga för att bidra med att basket ska vara kul och tryggt i Blackeberg

Kontaktvägar och stöd: Internt

Sportchef

Trygghetsambassadörer

Kontakta oss trygghetsambassadörer om du ser något som inte känns okej eller upplever en otrygg situation.

Trygghetsambassadörerna stödjer ledare och spelare i klubben i frågor kopplade till inkludering och trygghetsskapande.

Kontaktvägar och stöd: Externt

BRIS Stödlinje för Idrottsledare

Stödlinje för idrottsledare, tränare, ungdomsledare och andra som är engagerade inom idrotten och vill prata om oro kring ett barn.

Nummer 077-44 000 42 och är öppen vardagar kl 9-12.

Rädda Barnen

Friends

Polisen

Basket ska vara kul i Blackeberg - för alla!

Du och jag vill att det skall vara kul att vara med i Blackeberg Basket! Därför har vi nolltolerans mot allt som kan såra dig eller mig. Hur vet vi att vi har det så?

Du och jag vet att det viktigaste kännetecknet för samtliga former av kränkande behandling och trakasserier är att de är oönskade av den som drabbats.

Avgörande är din upplevelse. Inte vad den som trakasserat har haft för motiv!

Om något har hänt och du behöver prata med någon

Om du upplevt en situation där du eller en kompis blivit sårad är det viktigt att du kontaktar en vuxen för hjälp. Det kan t.ex. vara när någon känner sig utanför, om det är dålig stämning i laget eller när någon uppfört sig illa. I många fall kan du då få det bästa stödet från en ledare i din närhet, tex din tränare, en lagförälder, sportchef eller någon på föreningens kansli.

Dessutom finns även Trygghetsambassadörer som du kan kontakta om något har hänt. Om du sett eller upplevt en situation som inte känns okej så kontakta oss. Vårt mål är att basket ska vara kul och tryggt i vår förening.

Kontaktvägar finns nedan:

Trygghetsambassadörer

Västerorts ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen Ekerö

BUP Brommaplan

BRIS Stödlinje Barn

Via BRIS kan du som är under 18 år prata med kuratorer om det du funderar på eller behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 14-21 alla dagar. Det är gratis och du är självklart anonym om du vill!

Trygghetsambassadörerna:

Vi i Blackeberg Basket är mycket glada och stolta över att kunna presentera våra tre trygghetsambassadörer! De kommer finnas till hand för att stötta dig som spelare, förälder och/eller ledare. De hjälper till i alla frågor som rör din trygghet, t.ex. om din coach inte uppför sig ordentligt, om du känner dig utanför, om du är rädd att ditt barn inte mår bra i vår verksamhet, osv. Våra tre trygghetsambassadörer är Jan Fornbrant, Sinit Tesfaslassie och Sofie Diurson. De berättar mer om sig själva och hur du får tag i dem nedan.

 

Jan Fornbrant - janne@blackebergbasket.com

Berätta lite om din bakgrund i klubben.

Jag kom till Blackeberg på den tiden när man hade uppkast varje gång det var hållen boll, det inte fanns några trepoängslinjer och när anfallen fick hålla på i 30-sekunder istället för 24.

Mitt första lag som coach var flickor 71 följt av pojkar 70 där vår kanslist Tobias Jäppinen var en vänsterhänt distansskytt. Efter ett antal års uppehåll kom jag tillbaka som coach när min egen dotter som är född 1993 blev sugen på att prova på basket och sedan dess har jag varit kvar och coachat lag på tjejsidan F93, F97, F00/99 och F05 en säsong. Jag hade väl vissa tankar att lägga ner till den här säsongen eller trappa ner men Berntsson tyckte tydligen inte samma sak så nu har jag träningar med P07 Ekerö, P08 Vällingby, Ekerö och Vällingby (bra nertrappning). Sedan allt för många år sedan, sitter jag även i klubbens styrelse.

Vad tycker du om Trygghetsprojektet vi arbetat med i Blackeberg?

Än så länge är det ju helt nytt även om jag själv har hanterat en hel del frågor runt om tryggheten i klubben och varit bollplank både åt spelare, ledare och föräldrar i olika frågor. Som det ser ut i samhället idag tror jag att det är en otroligt viktig funktion och det känns också som vi har fått till en bra mix av personer som kommer att vara involverade i projektet.

Vad är det viktigaste i din roll som Trygghetsambassadör?

Att vara lyhörd och förhoppningsvis kunna skapa ett förtroende hos spelare, ledare och föräldrar.

3 snabba:

Favoritspelare?

Larry Bird - Boston Celtics

Coachförebild?

Benny Johansson - SBBK

Fun fact om dig?

Gillar att sjunga karaoke och favoritlåten att framföra är The Rose med Bette Midler

Sofie Diurson - sofiie.diurson@gmail.com

Sinit Tesfaslassie - sinit_525@hotmail.com