Styrelsen i KFUM Blackebergs IK, i dagligt tal Blackeberg Basket, har beslutat att instifta en välgörenhets-& bidragsfond benämnd L. Åke Nilssons fond, som är avsedd för föreningens medlemmar. Namnet på fonden har godkänts av föreningens grundare och första ordförande Lars Åke Nilsson.

Fondens ändamål och syfte är att tillhandahålla ekonomiska medel för de av föreningens medlemmar, som av en eller annan anledning har en familjeekonomisk situation som är ansträngd och som i värsta fall kan innebära att medlemmen av denna anledning ej kan deltaga fullt ut i verksamhetens aktiviteter alternativt tvingas sluta helt med sitt basketutövande och engagemang.

Blackeberg Baskets styrelse har fattat beslut om att det årligen skall avsättas SEK 10.000:-  från föreningens egna kapital till denna nyinstiftade fond.

Avsättningen är inte avsedd att vara en stiftelsebildning utan medlen skall användas till aktiviteter i föreningens löpande verksamhet. Till denna fond kan även med fördel adderas frivilliga donationer, gåvor och bidrag från privatpersoner och ev. sponsorer samt från riktade aktiviteter eller arrangemang i föreningens regi (ex. vis. matchintäkt, bössinsamling).

Föreningens styrelse eller den eller de personer styrelsen utser behandlar och beslutar individuellt och från fall till fall om utdelning av medel ur fonderingen. Ett riktmärke är att minst 70% av fondens totala medel delas ut varje år.

Bidragsberättigad är den medlem som varit medlem i minst 2 år och alltid betalat sin medlemsavgift.

Det föreningen kan lämna bidrag till är basketrelaterade aktiviteter arrangerade av föreningen, såsom främst till sommarlägret, men också till turneringar (cupkort, resa), interna utbildningar och matchkläder.

Ansökan av medel från fonden ska göras i god tid innan planerad aktivitet. Bidrag kan beviljas för upp till hälften av kostnaden för aktiviteten i fråga och maximalt 3000 kr per spelare och säsong.

Vill du göra en donation till fonden? Det går att göra på flera olika sätt!

1. Gör en donation direkt på http://blackebergbasket.attendance2.com/akenilssonfond. Du betalar med kort, via direktbank eller faktura.

2. Sätt in valfri summa på KFUM Blackebergs plusgiro 156959-9, märk betalningen ”Åke Nilssons fond”.

3. Swisha valfri summa till nummer 123 555 88 38,märk betalningen ”Åke Nilssons fond”. 

Sök medel från fonden här