Är du coach eller kanske vill bli det? Här hittar du information om vad för ansvar du har som coach men också alla fördelar Blackeberg kan ge sina coacher!

Här hittar du information om ledarresan 2024!

Årets ledarresa går till Alanya, Turkiet, och datumen är 15-22 juni. Efter att ha varit i Turkiet på de två tidigare ledarresorna har vi hört en del önskemål om att åka till ett ”nytt” land. Vi har länge letat efter andra alternativ, men de landar tyvärr på en kostnad som är 200 000-300 000 kr över föreningens budget för den här aktiviteten.

Boende
Vi bor på Blue Star Hotel, ett stenkast ifrån stranden.
I likhet med tidigare år är det ett All-Inclusive hotell, alltså ingår mat och dryck.

Mer information om hotellet hittar du här:

https://www.airtours.se/turkiet/turkiets-sydkust/alanya/blue-star-hotel-sommar-2022

Vi bor (primärt) i fyrbäddsrum. Kom ihåg att ange vem du vill dela rum med i samband med anmälan!

Anmälan
Du anmäler dig genom att betala in anmälningsavgiften, 1600 kr via swish till 123 555 88 38. Det är lite snabba ryck och senast den 20 mars vill vi ha din betalning! OBS! Vi tar inte emot kontanta betalningar på kansliet, endast betalning via swish alternativt plusgiro 156959-9. Ange namn (som det står i ditt pass) och fullständigt personnummer på betalningen!

Kom ihåg att anmälan är bindande och pengarna betalas inte tillbaks vid eventuellt förhinder att åka med på resan.

Vi har endast 100 platser och tar emot anmälningarna i turordning. Anmäl dig alltså snarast för att garanterat ha en plats!

Krav för att få åka med på ledarresan:

 • Du ska fylla som lägst 18 år under 2024 (d.v.s. de som är födda 2006 och tidigare är välkomna på ledarresan).
 • Du ska ha visat upp ditt utdrag ur belastningsregistret. Har du inte redan gjort det så är absolut sista datum att göra det den 25 mars.

Utbildning
Som vanligt kommer vi att hålla en högklassig utbildning med både praktiska och teoretiska moment. Tag med träningskläder för de praktiska delarna!

Flygtider
Utresa från Arlanda den 15/6 kl. 16.45 med ankomst Antalya kl. 21.45

Hemresa den 22/6 ifrån Antalya kl. 22.45 med ankomst Arlanda kl. 01.55 (alltså den 23/6)

Frågor?
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Du når oss på telefon 08-386061 eller e-post kansli@blackebergbasket.com

 

Att vara coach i Blackeberg för med sig många fördelar, vissa uppenbara direkt andra som visar sig i längden.

Varje år får Blackens coacher möjligheten att åka med på en utbildningsresa, som de senaste åren gått till en ort vid Medelhavet. En mycket omtyckt resa som vi ofta blir över 80 personer på.

Under resan är det fyra dagar med utbildning men även tid för rekreation och socialt umgänge. De tre sista dagarna är helt lediga och många nyttjar dessa för att åka på båt- eller bilturer, gå på spa eller bara ligga på stranden/ vid poolen.

Senaste året var våra ledare i semesterorten Alanya i södra Turkiet. Där man fick njuta av ett fint hotel med all-inclusive. Kort avstånd till centrala Alanya, 20 meter från stranden och en fin pool med rutchbana vara lite av det roliga.

Sen finns det fler saker som många skulle säga är mycket större och viktigare än en skön vecka i solen!

Att vara coach och få dela med sig av sina kunskaper är otroligt givande. En skara barn som alla ser upp till dig och föräldrar som respekterar och värderar det du gör är något som alla mår bättre av.

Få ledarskapserfarenhet och bra kontakter är andra bra saker som kan piffa upp ditt CV för framtiden!

I Sverige finns det massvis stipendier att söka för den idrottsintresserade. Här under har vi samlat ett urval för dig som vill söka för dig själv, en coachkollega eller en av dina aktiva spelare! Har du några frågor angående ansökan prata med någon i kansliet. Tveka inte att söka det kan vara lättare än du tror!

Stiftelsen cool kidz:

Per-Erik Eklund, Lappmyrsvägen 18, 793 33 Leksand. Tel. 0247- 153 27.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja ungdomsverksamhet och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar.

Edström-Ekelund och Landelius fonden

Distriktförbundet har ansökningshandlingarna. Kan sökas före den första augusti varje jämnt år.

Stipendiesumma: 1 000- 1500 kronor

Ändamål: Att möjliggöra för svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 att utbilda sig inom ungdomsidrotten.

Folksams idrottsfond

Ansökningshandlingar finns hos distriktförbundet.Ansökan ska vara inskickad innan första februari.

Ändamål, tre olika inriktningar, ledarutveckling, föreningsutveckling och jämställdhet.

Stipendiesumma max 25 000 kronor.Läs mer på folksam.se/fond

Folksams stipendium

Ansökningshandlingarna skickas till SF innan den 15 februari varje år.

Kontaktperson. Kristina Wiberg tel. 08-772 71 58.

Ändamål: Tränare, ledare, instruktörer och särskilt lovande aktiva som vill vidareutbilda sig utomlands.

Stipendiesumma, 5 000-9 000 kronor per stipendium

Stiftelsen prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Kungliga slottet 111 30 Stockholm tel. 08- 663 14 19

Ändamål: främja barns och ungdoms psykiska och fysiska fostran genom bidrag till ungdomsorganisationer av olika slag.

Bidrag till mindre idrottsanläggningar

Idrottens hus, 114 73 Stockholm. Tel 08-699 60 00 vx.

Ändamål: Bidrag kan beviljas för uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrotts- och friluftsanläggningar. Som mindre anläggning avses investeringsobjekt vars totala kostnad understiger 1 606 000 kronor.

Göte Nymans stiftelse för idrottsmän och idrottskvinnor

C/o Kjell Svensson, Södra promenaden 58, 602 39 Norrköping, tel 011-18 57 06

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja och understödja idrottsmän och idrottskvinnor i sin utövning samt verka för en positiv utveckling i form av stöd av barn- och ungdomsidrott.

Ansökan skickas in sista veckan i januari.

Prins Bertil och prinsessan Lilians idrottsfond

Ansökan sker till Specialförbunden innan den 15 februari.Målgrupp Ledare och instruktörer.Stipendiesumma, 5 000-10 000 kronor.

Ändamål Fondens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

RF:s stipendier/ tryggs 60-årsfond

Ansökan sker till distriktförbundet. Utskick sker 1 augusti. Senast den 1 september ska ansökan vara inskickad.

Stipendiesumma, 2 000-5 000 kronor.

Ändamål: RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet eller till ungdomsledare under 20 år för vidareutbildning.

Diverse stipendier med samma mottagaradress

• Stipendium ur 80-årsfonden, att användas för utbildning till en aktiv idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott.

• SvenThofelt-stipendiet, att användas till utbildning, till en i många år verksam idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda.

• Bo Ekelund-stipendiet, till en ideellt arbetande klubbledare som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling.

• Gustaf Lindenbaum-stipendiet, utdelas i regel vart tredje år, närmast år 2006, till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare som för vidareutbildning. Att det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet med mera särskilt betonas.

• Gösta Gärdins Ungdomsfond, utdelas i regel varje år till en idrottsledare som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och skall användas i vidareutbildningssyfte.

• Olanderstipendium kan sökas från Olga och Gösta Olanders minnesfond av unga lovande flickor och pojkar som bedriver idrott. I uppropet från 1965 heter det att fonden är avsedda att stödja svensk idrottsungdom som är bra ej enbart på idrottsbanan utan också i skolan, arbetet och kamratkretsen. Olanderstipendierna är avsedda för enskilda idrottsungdomar. Ska sökas av den som vill ha stipendiet.

Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag ska vara stipendiekommiténs sekreterare till handa senast den 31 augusti:Lennart Jonsson, Lerkärlsgatan 13, 723 51 Västerås, tel. 021-41 65 24.Mail lennart33@swipnet.se

Svenska dagbladets idrottsstipendium

Aktiva idrottsungdomar under 20 år.

Stipendiesumman är på 50 000 kronor.

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, idrottsgren, ålder, främsta meriter och underskrift.

Du själv, vänner, anhöriga eller idrottsklubben kan söka för din räkning. Ansökan skickas till Svenska dagbladets idrottsstipendium, sportredaktionen 105 17 Stockholm.

Ansökningstid senast den 15 februari.

Evert Svenssons minnesfond

Att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling inom sin idrottsgren.

Ansökan till Riksidrottsförbundet mars varje sommar-OS-år.

Olika utvecklingsfaser kräver olika ledare. Blackeberg är en stor förening det ställer det höga krav på struktur och mål för ledare och tränare inom föreningen. För att leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare uppträder efter följande riktlinjer som ingår i coach och ledarmallen.

TRÄNING

 • Alltid vara i tid till träningen
 • Vara ombytt
 • Föregå med gott exempel
 • Vara förberedd
 • Anpassa träning till nivå.

MATCH

 • Komma i god tid till matchen.
 • Att före match kontakta motståndare, att vid matchtillfället hälsa på motståndare och domare, samt att efter matchen tacka dessa för matchen.
 • Att under matchen inte protestera mot vare sig domare eller motståndare. Hjälpa domaren under matchen diskutera det som behövs efter matchen.
 • Att under matchen på ett positivt sätt uppmuntra och dirigera spelarna.

I Lekfasen

(>7 år)är målet att ha ett stort antal ledare som kan hjälpa till att arrangera olika typer av lekar, men också visar hur olika enkla övningar går till. Det är viktigt att en av ledarna är huvudansvarig och är den som håller i uppstarten vid varje träningstillfälle, och en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" och samtidigt kan trösta om skador uppstår.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundkurs/steg1 och ledarskapsutbildning.

I Nybörjarfasensteg 1-2(8-10 år)

är målet att ha en coach/tränare och en förälder/tränare. Det är viktigt att en av ledarna besitter kunskapen om grunderna i basket men minst lika viktigt att Ha en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" på denna nivå.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundkurs och ledarskapsutbildning.

I Inlärningsfasen (10-12 år)

är målet att ha en coach/tränare och en förälder/tränare. Det är viktigt att en av ledarna besitter kunskapen om grunderna i basket men minst lika viktigt att Ha en ledare som agerar som klok "farsa/morsa" på denna nivå.

Utbildning: Målet är att ledarna går grundutbildning steg 2.

I Utvecklingsfasen (12-15 år) ska tränaren vara mer erfaren, fortfarande är det bra med en lagledare i form av en förälder.

Utbildning: För Allstarlagen är målet att tränaren har gått steg 3-kurs. Helst bör tränaren ha erfarenhet från senior- eller juniorträning. Tränaren för Allstarlagen har också ett övergripande ansvar för övriga lag inom åldersgruppen.

I övriga lag bör tränaren ha gått minst Steg 2 och en ledarskapskurs. Lagledaren ska gå en idrottsskadekurs.

I prestationsfasen samt tävlingsfasen (15 <)

ska tränaren ha erfarenhet från seniorträning. Han ska ha hög status, vara välutbildad och kunnig. Han bör också vara en god människokännare och uppmärksam.

Utbildning: Målet är att tränaren ska gå en ledarskapsutbildning och en idrottsskadekurs. Han bör vara en bra organisatör och människokännare.

Blackeberg bekostar alla ledares utbildning. Ledare ska servas med kursutbud och uppmuntras till utbildning.

Stockholms basketboll distriktsförbund, svensk basket och Sisu erbjuder en mängd olika utbildningar för coacher och aktiva varje år. De mest intressanta är kanske steg-utbildningarna för basketcoacher men utbudet är mycket större än så!

Basketspecifika utbildningar är numera samlade på https://basketutbildning.se/
och där hittar du tränar-, domar- och funktionärsutbildningar.

 

Utbildningar anordnade av SISU Idrottsutbildarna hittar du här!

Innefattar allt från administrering av en förening till miljö & hälsa till idrottspsykologi!

Gå in och leta efter en utbildning som du är intresserad och prata sen med någon i kansliet om det är möjligt för oss att anmäla dig till den!