Stöd Blackeberg Baskets verksamhet och arbete för att göra basket tillgängligt för alla.

Genom att bli företagsmedlem i 1953 Klubben får Ni: 

– 2 st medlemskort som ger fritt inträde på klubbens samtliga arrangemang i Vällingbyhallen, inkluderat A-lagsmatcher för herrar och damer.

– Certifikat som bevis på medlemsskapet. 

– Exponering i matchprogram, på klubbens hemsida och i sociala medier. 

– Möjlighet till säljaktiviteter till klubbens medlemmar via utskick, sociala  medier samt vid arrangemang. 

Kostnaden är 1953 kr/år (exkl moms) och pengarna går till L Åke Nilssons fond.

Fondens ändamål och syfte är att tillhandahålla ekonomiska medel för de av föreningens medlemmar, som av en elle annan anledning har en familjeekonomisk situation som är ansträngd och som i värsta fall kan innebära att medlemmen av denna anledning ej kan deltaga fullt ut i verksamhetens aktiviteter, alternativt tvingas sluta helt med sitt basketutövande och engagemang.

Klicka här för att gå vidare och bli medlem i 1953 Klubben! Vi återkommer sedan med detaljer kring medlemsskapet.