För närvarande består Blackeberg baskets styrelse av följande personer.