Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte

december 7, 2023 - 18:30 - 20:00

KFUM Blackebergs IK hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte som hålls torsdagen den 7 december kl. 18.30 i Vällingbyhallens konferensrum.

Sedvanliga årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, årsredovisning etc. kommer att finnas tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.

Föredragningslista vid årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning eller årsbokslut för det senaste verksamhets- eller räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- eller räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år d) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 13. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
 • att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet
 • att förfallna medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Detaljer

Datum:
december 7, 2023
Tid:
18:30 - 20:00

Plats

Vällingbyhallen, konferensrummet
Bräckegatan 9 (Vällingby sim- och idrottshall)
VÄLLINGBY, 162 61 Sverige
+ Google Map
Telefon
08-386061