Blackeberg-Västerås 190216

Bilder från damlagets match mot Västerås 16/2 2019 i Vällingbyhallen. Foto: Kenneth R Flykt