Blackeberg-Lidingö 200125

Bilder från damlagets match mot Lidingö 25/1 2020. Foto: Kenneth R Flykt.