Blackeberg-Lidingö 181121

Bilder från damlagets match 21/11 2018. Foto: Kenneth R Flykt.