Blackeberg-Lidingö 160109

Bilder från damlagets match mot Lidingö den 9/1 2016. Foto: Kenneth R Flykt.