Styrelsen

Styrelsen

(På bilden saknas Jan Fornbrant). För närvarande består Blackeberg baskets styrelse av följande personer.

Ordförande: Ronnie Christensen Ledning och övergripande ansvar
Vice ordförande: Jan Kilgren Externa möten
Sekreterare: Joakim Rönnblom Sportgruppen
Kassör: Olle Kallur Ekonomi och föräldrafrågor
Ledamot: Jan Fornbrant Sportgruppen och klubbens helhet
Ledamot: John Arne Björnspjut Coachfrågor
Ledamot: Jakob Martin Jag ställer upp    
Ledamot: Amalia Krantz  
Suppelant: Olle Skogh
                                       
Suppelant: Angelica Onevi  
Suppleant: Joel Emnegard